“Zgarnij wszystkie!” Luty 2019

Kochani!

Dziś ruszyła druga tura przypinek z okazji naszego dwudziestolecia w naszym sklepie internetowym (www.sklepwaneko.pl).

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem! Nastąpiły aktualizacje promocji!

Co miesiąc kupując w naszym sklepie będziecie mogli zgarnąć przypinkę. Co miesiąc będą to inne wzory, a tych z Was, którzy będą mieli przypinki z każdego miesiąca czeka nagroda!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Z okazji dwudziestolecia działalności wydawnictwa Waneko”

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka prowadzona pod firmą „Waneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-446) przy ul. Trzcinowa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195560, REGON: 014975877, NIP: 5213016370, o kapitale zakładowym: 25.000,00 zł.

  1. Miejscem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: www.sklepwaneko.pl.

  1. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 16 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 dnia roku lub do wyczerpania zapasów.

  1. Przedmiotem Akcji Promocyjnej „z okazji dwudziestolecia działalności wydawnictwa Waneko” jest zbieranie przypinek przy zakupie produktów powyżej 50,00 zł bez kosztów przesyłki. Przy zebraniu 12 przypinek tj. jednej przypinki w miesiącu. Osoba biorąca udział w promocji otrzyma 5% zniżki od łącznej kwoty wszystkich zamówień złożonych i opłaconych w roku 2019 oraz prezent niespodziankę.

  1. Po zebraniu 12 przypinek z 12 miesięcy (z każdego miesiąca jeden wzór) uczestnik promocji odsyła na adres spółki Waneko w terminie do 31 stycznia 2020, przypinki wraz z formularzem, który zostanie udostępniony przez organizatora promocji w grudniu 2019 roku, celem otrzymania nagrody niespodzianki oraz rabatu. Przypinki zostaną odesłane wraz z nagrodą niespodzianką do 29 lutego 2020.

  1. W przypadku złożenia przez osobę chcącą wziąć udział w promocji, zamówienia w styczniu przed ogłoszeniem rozpoczęcia promocji, przystępujący do promocji może poinformować organizatora promocji o chęci przystąpienia do niej oraz otrzymania przypinki, przy złożeniu zamówienia w lutym.

§ 2. Zasady Akcji PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być konsument, który w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej odwiedzi stronę internetową Sklepu www.sklepwaneko.pl i dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu dowolnych Produktów, za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto bez kosztów wysyłki.

 1. Po skutecznym zamówieniu/zakupie Produktów, zgodnie z pkt 1 powyżej, Uczestnik otrzyma przypinkę, który zostanie dodana, w styczniu 2019 automatycznie, a w pozostałych miesiącach za wybraniem takiej opcji, do wysyłki zamówienia produktów zakupionych z oferty Organizatora w sklepie www.sklepwaneko.pl. W pozostałych miesiącach należy dodać przypinkę do zamówienia.

 1. Zamówienia na Produkty można składać w Waneko Sp. z o.o. wyłącznie na stronie Sklepu www.sklepwaneko.pl zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w zamówieniu.

 1. Podczas jednego zamówienia Produktów w Sklepie www.sklepwaneko.pl. Uczestnik może otrzymać przypinkę tylko jeden raz za dane zamówienie. Każde następne zamówienie Produktów musi nastąpić za kwotę minimum 50 zł brutto bez kosztów wysyłki, żeby Uczestnik mógł otrzymać przypinkę.

 1. Niniejsza Akcja Promocyjna łączy się rabatami/promocjami udzielanymi w ramach programów promocyjnych/lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. na adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia

reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

§ 4. postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który narusza zasady Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w akcji promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem dokonanie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi złożenie przez Uczestnika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

  2. prawo do ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i

  3. prawo skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

 2. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom zajmującym się wsparciem prowadzenia działalności Waneko np. świadczącym usługi informatyczne.

 3. Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej umowy, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 4. W zakresie realizacji swoich uprawnień proszę kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl.

 1. Regulamin dostępny jest na www.sklepwaneko.pl.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 

Zapraszamy do udziału w zabawie podczas zwykłych zakupów 😀

11 odpowiedzi na ““Zgarnij wszystkie!” Luty 2019”

 1. TMii pisze:

  Dzięki. Zmusiliście mnie do przeczytania regulaminu 😀

 2. Kumiko pisze:

  Rozumiem, że jedna z przypinek na załączonym obrazku jest ze stycznia a druga z lutego?
  Więc jak będę robić zamówienie, mam dodać obie przypinki do koszyka i poinformować w komentarzu o przystąpieniu do zabawy oraz spełnieniu warunku styczniowego?

  • Mr.Chiquita pisze:

   Nie. Wyraźnie napisano, że to druga tura zabawy. Czyli, przypinki z lutego – 2 wzory do wyboru. Wystarczy posiadać 1-ną z nich.

   W styczniu była tylko jedna (biała z napisem “20 lat Waneko” i ich logiem), automatycznie dodawana do każdego zamówienia min. 50PLN. Już jej chyba nie dostaniesz.

   • Tmii pisze:

    Styczniową przypinkę dostanie, jeżeli złożył zamówienie na kwotę ponad 50zł przed ogłoszeniem zabawy przypinkowej. Musi tylko napisać to w komentarzu do zamówienia.

    A przynajmniej tak to zrozumiałem.

    • Kumiko pisze:

     To, że ją dostanę nie mam wątpliwości.
     Ale szkoda, że są wzory do wyboru.
     Jeden wzór i człowiek nie ma dylematów który wybrać, gdy podobają się (lub nie) oba 😐

 3. Agata pisze:

  Z tego co pamiętam (może źle wtedy coś zrozumiałam), ale czy nie miało być tak, że na każdy miesiąc będzie przypadać po jednym wzorze przypinki? Teraz widzę, że na luty są dwie różne. Czy wystarczy jak będę miała tylko jedną z nich, a ta druga to coś w rodzaju kolekcjonerskiego dodatku dla chętnych? W regulaminie pisze, że wystarczy po jednej z każdego miesiąca, ale wolę się upewnić =)

 4. TME pisze:

  To teraz tylko czekać do 10 na pieniądze i pora na zamówienie oraz przypinki ze stycznia i lutego ^^

 5. Yivrett pisze:

  Czy działa to z prenumeratami ? Jak kupię prenumeraty za min 50 zł w październiku z październikową przypinką, to dostanę przypinkę dopiero przy najbliższej premierze prenumeraty którą zamówiłem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.