Konkurs w Sklepie Internetowym Waneko

Kochani,

Czy wiecie, że w naszym sklepie mamy różne licencjonowane gadżety? A wśród nich szeroki wybór dóbr 🙂

A w związku z dużą dostawą tych dóbr mamy dla Was konkurs! Bardzo prosty i przyjemny 🙂

Złóż zamówienie w sklepie Waneko na www.sklepwaneko.pl
50,00 zł bez kosztów przesyłki (do kwoty tej nie wliczają się koszty wysyłki oraz przedpłaty i prenumeraty).

Podaj, Twoim zdaniem, najsilniejszą postać kobiecą z mangi wydanej przez Waneko i uzasadnij wybór w trzech zdaniach.

Odpowiedzi proszę wysyłać w poniższej formie w komentarzu do zamówienia konkursowego:

Biorę udział w konkursie.

Odpowiedź: [odpowiedź na pytanie w formie pisemnej lub linku]

A co można wygrać? Mamy dla zwycięzców jeden z dwóch kubków z My Hero Academia!

Jeden w kształcie baków naramiennych Bakugo, a drugi to kubek “Magiczny”. Po wlaniu ciepłej wody odsłania się ukryta grafika, która po ostygnięciu kubka ponownie znika!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka prowadzona pod firmą „Waneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-446) przy ul. Trzcinowa 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195560, REGON: 014975877, NIP: 5213016370, o kapitale zakładowym: 25.000,00 zł.

2.Miejscem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: www.sklepwaneko.pl.

3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 6.11.2019 godz. 15:00 do 12.11.2019 godz. 23:99.

4. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest odpowiedź na pytanie konkursowe przy zakupie produktów powyżej 50,00 zł bez kosztów przesyłki. Do kwoty tej nie wliczają się koszty wysyłki oraz przedpłaty i prenumeraty.

5. Zamówienia na Produkty można składać w Waneko Sp. z o.o. wyłącznie na stronie Sklepu www.sklepwaneko.pl zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w zamówieniu.

§ 2. Zasady Akcji PROMOCYJNEJ

1. W komentarzu do zamówienia złożonego zgodnie z regulaminem należy umieścić odpowiedź na pytanie konkursowe „Podaj najsilniejszą twoim zdaniem postać kobiecą z mangi wydanej przez Waneko i uzasadnij wybór w trzech zdaniach.” (forma odpowiedzi jest dowolna może to być praca pisemna lub link do pracy w innej postaci) oraz zdanie “Biorę udział w konkursie”. Zamówienia, które nie będą posiadały określonych informacji, nie będą brane pod uwagę w momencie oceniania zgłoszeń.

2. Wszystkie zamówienia biorące udział w promocji realizowane będą zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego www.sklepwaneko.pl Nagrody zostaną wysłane oddzielnie po ogłoszeniu wyników.

3. Wyniki zostaną ogłoszone 14.11.2019 r o godz. 15:30.

§ 3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. na adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

§ 4. postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który narusza zasady Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w akcji promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem dokonanie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi złożenie przez Uczestnika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

  2. prawo do ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i

  3. prawo skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

 2. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom zajmującym się wsparciem prowadzenia działalności Waneko np. świadczącym usługi informatyczne.

 3. Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej umowy, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 4. W zakresie realizacji swoich uprawnień proszę kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl.

 1. Regulamin dostępny jest na www.sklepwaneko.pl.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

Jedna odpowiedź do “Konkurs w Sklepie Internetowym Waneko”

 1. TME pisze:

  Interesujący pomysł ^^
  Gdyby chodziło o mangi wydane w PL ogólnie, to bez wątpienia wybrałbym Serenity (pozdro dla kumatych), ale skoro ogranicza się to do waszych mang to mam znacznie ciekawszy wybór ^^

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.